Projekty realizowane

 • Historia molekularna i paleogenetyczne związki między populacjami Polski i Litwy – analiza kopalnego DNA od neolitu
  Projekt badawczy NCN nr 2013/08/M/HS3/00379, 2013-2016
 • Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.)
  Projekt badawczy NCN nr 2013/11/B/H/HS3/04117, 2013-2016
 • Ocena obecności patogenów w historycznych populacjach Polski.
  Projekt badawczy NCN nr 2013/11/N/NZ7/00380, 2014-2016
 • Stary materiał nowymi metodami – Wykorzystanie najnowszych analiz biologicznochemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski
  Projekt badawczy NCN 2014/15/B/HS3/02184, 2015-2017
Projekty ostatnio zakończone

 • Ocena udziału imigrantów ze Skandynawii w tworzeniu średniowiecznej puli genowej Polski na podstawie analizy kopalnego DNA wyizolowanego ze szczątków złożonych w grobach komorowych w Kałdusie
  Projekt badawczy NCN 2012/07/D/HS3/03822, 2013-2017
 • Znaczenie alleli delta F508 CFTR i warunkujących tolerancję laktozy dla oceny pochodzenia rodzimych populacji neolitycznych
  Projekt badawczy MNiSW nr: N N109 286737, 2009-2012
 • Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria)
  Projekt badawczy MNiSW nr N N303 319837, 2009-2012
Projekty zrealizowane

 • Modulacja immunoreaktywności pałeczek H. pylori przez wybrane szczepy komensalnej mikroflory jelitowej na modelu jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC)
  Projekt badawczy KBN nr 2 P05/E 007 30, 2008-2011
 • Allele predysponujące do wrodzonej oporności/wrażliwości na choroby infekcyjne: częstość występowania w średniowieczu
  Projekt badawczy KBN nr N303 003 31/0186, 2006-2008
 • Znaczenie analizy DNA w ocenie płci dziecięcych pochówków szkieletowych
  Projekt badawczy KBN nr 3 P04C 055 25, 2003-2006
 • Allele predysponujące do chorób autoimmunologicznych u dzieci: częstość występowania w Średniowieczu
  Projekt badawczy KBN nr 3 P05E 055 25, 2003-2006
 • Wpływ genetycznej i fenotypowej zmienności mediatorów metabolizmu tkanki tłuszczowej na resztkową insuliosekrecję w cukrzycy typu 1
  Projekt badawczy KBN nr 3PO5E04923, 2002-2004
 • Nadwrażliwość na L-asparaginazę oraz wytwarzanie przeciwciał przeciw L-asparaginazie u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi
  Projekt badawczy KBN nr 3 P05E 030 22, 2002-2004
 • Ekspresja białek regulujących drugi sygnał aktywacji limfocytów T u dzieci z autoimmuno-logicznym zapaleniem wątroby – ewentualny związek z czynnikami infekcyjnymi (Helico-bacter sp.)
  Projekt badawczy KBN nr PB 695-P05-2001-21, 2001-2003
 • Wpływ pałeczek H. pylori na reaktywność limfocytów T oraz monocytów in vivo i in vitro u dzieci
  Projekt badawczy KBN nr 4 P05E 015 19, 2000-2001