Zespół badawczy Zakładu Biologii Molekularnej
zaprasza do realizacji wspólnych projektów i/lub współpracy w dziedzinie identyfikacji struktury pierwszorzędowej DNA jądrowego (nuDNA) i mitochondrialnego (mtDNA) izolowanego ze szczątków ludzi lub zwierząt żyjących w przeszłości. Materiał badawczy (fragmenty szkieletu, włosy, zmumifikowane tkanki miękkie itp.) jest rutynowo przygotowywany do analizy, a następnie rozdrabniany w temperaturze ciekłego azotu. Sproszkowany materiał stanowi źródło DNA izolowanego w standardowym i powtarzalnym układzie zamkniętym.
 • nuDNA
  • identyfikacja sekwencji wybranego fragmentu
  • identyfikacja obecności allelu/alleli w materiale kopalnym
  • identyfikacja cechy w przypadku znanej zależności – genotyp/fenotyp
  • ocena częstości występowania zidentyfikowanego allelu w populacji
  • analiza porównawcza
   Wśród aktualnie analizowanych genów są m.in.:
    związane z chorobą jednogenową – np. CFTR
    związane z predyspozycją do chorób infekcyjnych – np. PRNP, MBL2, SLC11a1, TLR2, TNFa, P2RX7, Il10
    o znanej zależności typu genotyp/fenotyp – np. LCT tolerancja laktozy AMEL płeć
 • mtDNA i chromosom Y
  • identyfikacja haplotypu i haplogrupy pokrewieństwo i pochodzenie na podstawie dostępnych baz mtDNA, autentyczność DNA
 • DNA patogenów
  • identyfikacja m.in. DNA M. tuberculosis i M. leprae