Kierownik
dr hab. Henryk W. Witas, prof. UM


Specjalista
mgr Krystyna Jędrychowska-Dańska

Specjalista
mgr Alicja Zamerska

Adiunkt
dr Tomasz Wasiak

Asystent
mgr inż. Tadeusz Strózik

Asystent
mgr Monika Rychlik

Doktorant
mgr Łukasz Śledziński