29 czerwca 2017 w Auli im. Pruszyńskiego, w głównym budynku Uniwersytetu Medycznego, odbędzie się obrona pracy doktorskiej doktorantki, mgr Magdy Lewandowskiej. Praca, napisana w języku angielskim, nosi tytuł: “Variation of Polish and Lithuanian gene pool over time – alleles predisposing to infectious diseases“. Promotorem Magdy był prof. Henryk Witas, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, a promotorem pomocniczym dr Tomasz Płoszaj, z tego samego Zakładu. Pracę recenzowali dwaj znawcy w przedmiocie kopalnego DNA, prof. Mark Spigelman oraz prof. Albert Zink.

Prof. Spigelman jest absolwentem University of Sydney, Royal College of Surgeons w Londynie oraz Institute of Archeology UCL w Londynie, a także profesorem Kuvin Center of the Hebrew University in Jerusalem. Specjalizuje się w paleomikrobiologii i poszukiwaniu zależności pomiędzy występowaniem chorób zakaźnych w przeszłości i obecnie. Głównym zainteresowaniem badawczym Profesora jest molekularna identyfikacja czynników infekcyjnych w materiale kopalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wywołujących gruźlicę i trąd, a także innych patogenów, powodujących m.in. leiszmaniozę, malarię i schistosomatozę.

Prof. Zink jest absolwentem Ludwig Maximilian University w Monachium, dyrektorem Institute for Mummies and the Iceman of the European Academy w Bolzano, gdzie kieruje badaniami 5300-letnich szczątków Ötziego, a także zarządza kolekcją mumii z Korei Południowej, Europy, Egiptu i Ameryki Południowej. Profesor Zink specjalizuje się w molekularnej identyfikacji patogenów odpowiedzialnych za choroby zakaźne izolowane z ludzkich szkieletów i mumii. Był jednym z naczelnych konsultantów ds. kopalnego DNA podczas badań genetycznych i radiologicznych młodego faraona Tutanchamona. Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest ewolucja chorób infekcyjnych oraz ich oddziaływanie na populacje historyczne i wpływ na ich rozwój.

Obrona odbywa się na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, z udziałem gości spoza Łodzi a także z Polski.

Po obronie przewidziane jest wygłoszenie przez recenzentów pracy wykładów z zakresu ich badań.


Poniżej znaleźć można kilka zdjęć z Rady Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego,
z dnia 29 czerwca 2017 roku.
Obok – przekierowanie do pracy doktorskiej dr Magdy Lewandowskiej .


Od lewej: Prorektor UM ds. Organizacyjnych i Studenckich prof. Janusz Piekarski, Prodziekan Prodziekan ds. Nauki WNBiKP prof. Andrzej Bednarek, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i promotor prof. Henryk W. Witas,
tyłem od lewej – prof Mark Spigelman i prof. Albert ZinkProf. Andrzej BednarekMagda Lewandowska, still a Ph.D. studentProf. Henryk Witas


Prof. Mark SpigelmanProf. Albert ZinkMagda i Rachela Spigelman